About

Mette Fjordside Hindhede

Jeg hedder Mette Fjordside Hindhede og har en passion for udvikling. Jeg brænder for at unge, mennesker generelt og samarbejdsfællesskaber finder ind til deres ressourcer og får styrket dels den enkelte samt arbejdsfællesskabet.

Positiv Psykologi

I sommeren 2014 afsluttede jeg masteruddannelsen i Positiv Psykologi fra Århus Universitet, under de to års studier fik jeg åbnet øjnene for, hvad der er vigtig for at mennesket kan trives mest optimalt. Hvordan den enkelte kan finde ind til egne ressourcer og på reflekterende måde blive klogere på sig selv og dem man omgås. Jeg har en baggrund som lærer og har tidligere arbejdet som efterskolelærer i 15 år. Her har jeg haft mange udviklingssamtaler med elever, og i kraft af mit job som lærerrådsformand været aktiv i udviklingen af det pædagogiske personale. Personligt har jeg altid haft en passion for udvikling og særligt elevernes samt kollegaers trivsel har været vigtig for mig.

Tre ting som I får i mig som konsulent og facilitator

Energi
En af mine topstyrker er gejst, entusiasme og energi, og jeg går ind til alle opgave helhjertet. Jeg bliver motiveret af eventyr og for mig er livet et eventyr! Det er vigtigt for mig, at stemningen er god og jeg bliver nemt begejstret over selv de små succeser.
Fokus
Når jeg påbegynder en opgave, er jeg meget fokuseret og mit arbejde bærer stor præg af grundighed, arbejdsomhed og vedholdenhed. Uanset hvilken målgruppe jeg arbejder med, vil jeg altid sætte mig godt ind i deres sted/arbejde og tilrette programmet efter jeres behov. Opfølgning er et varemærke for mig, og i vil altid modtage enten besøg eller yderligere materiale af mig som opfølgning fra mig efterfølgende.
Praksis
Uanset hvilken opgaven jeg bliver sat for vil praktiske øvelser blive højt prioriteret. Teori bliver fulgt op med praktiske involverende øvelser, så effekten mærkes på egen krop. Positivitet er essentiel for min undervisning/facilitering, og jeg bliver engageret af glæde og har stort øje for andres humør og glæde